PUBLICATIE: "De GOB, V/M op voet van gelijkheid!"

Binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) wordt veel belang gehecht aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Daarom werd in 2016 een studie gedaan naar de gendermix bij de GOB vanuit HR-oogpunt: aanwerving, evaluatie, bevordering, mobiliteit, opleiding, werkorganisatie. Daarnaast heeft deze studie ook het beleid ter bevordering van de gendergelijkheid onder de loep genomen. Naar aanleiding van deze studie werd een brochure uitgegeven met als titel "De GOB, V/M op voet van gelijkheid!". Deze brochure belicht de aandacht die de GOB besteedt aan het bevorderen van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen via getuigenissen van verschillende medewerkers van de GOB.