Discriminatie

Info en hulp met betrekking tot seksisme en andere discriminatie op basis van geslacht

Bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kun je terecht voor raad en bijstand.

Adres: Ernest Blerotstraat 1, 1070 BRUSSEL
Tel. 0800 12 800
Website http://igvm-iefh.belgium.be/nl

Meldingsformulier IGVM

Info en hulp met betrekking tot discriminatie op basis van origine, levensbeschouwing, geloof, seksuele oriëntatie, leeftijd of andere identiteitskenmerken

https://www.reageer-op-racisme.brussels/

U kan racisme melden of klacht indienen via et Interfederaal Gelijkekansencentrum UNIA bestrijdt al deze vormen van onrecht en bevordert gelijke kansen.

Adres: Koningsstraat 138, 1000 BRUSSEL
Discriminatie melden: tel. 0800 12 800
Algemene vragen: tel. 02 212 30 00 
Mail info@unia.be
Website http://unia.be/nl