Interreligieuze dialoog

In Brussel leven vele gemeenschappen, religies en levensbeschouwingen samen. Onwetendheid wordt vaak versterkt door gebeurtenissen in binnen- of buitenland. Dat kan leiden tot onbegrip en spanningen.

Een eerlijke dialoog is het begin. Toenadering tot de ander zonder de eigen identiteit te verliezen, is de sleutel tot respectvol samenleven. De Brusselaars hebben nood aan wederzijdse contacten – en nieuwe hoop – om beter samen te leven.

Interreligieus en levensbeschouwelijk overleg is erg belangrijk. Via dialoog kan kennis en respect voor elkaars eigenheid groeien. Vlotter tot wederzijds begrip en samenwerking komen bij gebeurtenissen met een grote maatschappelijk impact is het resultaat.

Een laagdrempelig tijdschrift waarin elke erkende eredienst en levensbeschouwing zichzelf voorstelt, helpt om de verschillende geloofsgemeenschappen en seculiere levensbeschouwingen in de stad bekender te maken en hen een forum en bieden in het stedelijk beleid.

Daarnaast organiseert equal.brussels met het middenveld evenementen die het samenleven in Brussel bevorderen. Met de Sant Egidiogemeenschap organiseerden we een voetbaltoernooi in Molenbeek, een vriendschappelijke match waar verschillende religies en levensbeschouwingen aan deelnamen. We organiseerden ook een wandeling langsheen verschillende cultusplaatsen. Kijken naar wat ons bindt en niet wat ons scheidt, is de bedoeling.

(Link invoegen naar ‘Glimp’ binnen ‘Studies en publicaties’).

Eventueel foto’s ook van bv voetbaltoernooi