Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een nieuwe projectoproep is gelanceerd !

01 februari 2021
Gelijke kansen test Gender Geweld Handicap en toegankelijkheid Intersectionaliteit LGBTQI+ Oorsprong en sociale situatie Racisme

Jaarlijks schrijft de directie equal.brussels een aantal projectoproepen uit ter concretisering van het gelijkekansenbeleid van de staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zodoende ondersteunen we projecten die een gunstige weerslag hebben op :

· Etnisch-culturele en diversiteit

· Partner- en intrafamiliaal geweld

· Integrale toegankelijkheid

· Handicap

· Seksuele voorkeur

Meer infos hier.

Lees onze `Subsidiegids´, zodat je de subsidieaanvraag correct indient en daarbij de kans op een goede afloop verhoogt. Alle belangrijke regels en informatie worden daarin vermeld evenals op de pagina van de specifieke oproep.

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X