Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een nieuwe projectoproep is gelanceerd !

15 juli 2020
Gender

Verpleegsters, naaisters, kleuterleidsters, thuishulp… zelfs de Eerste Minister! De Covid-19-crisis toonde vrouwen in allerlei rollen die van doorslaggevend belang waren in deze moeilijke periode.

Helaas heeft covid-19 voor sommigen van hen ook een sneeuwbaleffect gehad, waardoor de ongelijkheden in de verdeling van de huishoudelijke taken, de tijd voor zichzelf en de tijd om voor anderen te zorgen, werden versterkt. Daarom organiseren we een extra projectoproep voor projecten die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het kader van de covid-19-crisis bevorderen.

U heeft tot 30 augustus de tijd om uw project in te dienen! 

Meer infos hier.

PS: een oproep voor projecten tegen geweld op vrouwen wordt volgende week gelanceerd!

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X