Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een nieuwe projectoproep is gelanceerd !

04 mei 2021
Gelijke kansen test Gender Geweld Handicap en toegankelijkheid Intersectionaliteit LGBTQIA+ Oorsprong en sociale situatie Racisme

Jaarlijks schrijft de directie equal.brussels een aantal projectoproepen uit ter concretisering van het gelijkekansenbeleid van de staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zodoende ondersteunen we projecten die een gunstige weerslag hebben op :

· Gender

· Racisme

· Strijd tegen gendergerelateerd geweld

· Handicap

Meer infos hier.

 

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X