Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1e projectoproep initiatief: nieuwe datums

30 maart 2020

Beste verenigingen,

Ten gevolge van de huidige gezondheidscrisis heeft equal.brussels beslist om de timing van de 1e projectoproep ‘initiatief’ – dus voor alle gelijke kansen thema’s- uit te stellen.

De nieuwe datums zijn:

  • Lancering projectoproep: 4 mei 2020
  • Deadline voor indienen: 15 juni 2020

We volgen de situatie van nabij op en zullen alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt opdat elke vereniging die een subsidieaanvraag wil indienen, dat kan doen in de best mogelijke omstandigheden.

Het team subsidies blijft ter beschikking voor uw vragen.

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X