Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Onze website krijgt een make-over. We zijn snel terug met een nieuwe versie!

#BrusselsYouCanDoIt: racisme bestrijden is een zaak van iedereen

18 november 2021

equal.brussels voert een nieuwe sensibiliseringscampagne ter bestrijding van racisme en nodigt je uit hieraan deel te nemen.

Deze campagne richt zich tot alle burgers en in het bijzonder de Brusselse jongeren, zowel slachtoffers, daders als getuigen, en nodigt je uit om naast niet-racistisch te zijn,  ook actief op te treden tegen racisme. Hoe eraan te beginnen? Via het verspreiden van de campagne in de stedelijke ruimte en online.

“Brussels Heart”, een origineel liedje met bijhorende clip, gerealiseerd door de Brusselse artiesten Lyna en Eddy Ape, beiden gevoelig voor de racismeproblematiek, geeft het startschot voor de campagne en de hashtag #BrusselsYouCanDoIt.

Op de website van de campagneyoucandoit.brussels verneem je wat je kan doen als slachtoffer en/of getuige. Je leert er ook wat er in de wetgeving staat over  feiten van racisme en discriminatie.

De sociale netwerken vervullen een grote rol, met name dankzij de steun van Brusselse influencers die zich inzetten voor de strijd of sensibilisering tegen racisme.

Affiches over heel het Gewest focussen op vier domeinen waar veel racisme is: werk, huisvesting, dagelijks leven en alle online interacties.

Bezoek de website youcandoit.brussels en deel de hashtag zoveel je maar wil!

Zich verdelen:
FacebookLinkedIn
thumbnail #BrusselsYouCanDoIt: racisme bestrijden is een zaak van iedereen