Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Laten we de beste influencers zijn voor de toekomst van jongeren

Gender

Met deze campagne wil equal.brussels jongeren sensibiliseren voor de positieve invloed die ze kunnen hebben op hun toekomst als ze zich losmaken van genderstereotypen.

We willen jongeren ondersteunen bij het maken van loopbaankeuzes die onafhankelijk zijn van hun gender.

Door individuen die buiten de genderrollen leven positief weer te geven, willen we genderstereotypen op de werkplek en, in ruimere zin, in de maatschappij en in het gezinsleven helpen deconstrueren.

Waarom? 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als elders in België, is de gendergerelateerde segmentering van de arbeidsmarkt nog altijd te groot.

Genderstereotypes in het onderwijs en genderstereotypes betreffende beroepen belemmeren een vrije studie- en beroepskeuze van individuen. Ze versterken de genderongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en verminderen zodoende de sociaaleconomische onafhankelijkheid van vrouwen en hun volwaardige deelname aan het Brusselse sociaaleconomische leven.

Vrouwen zijn hoofdzakelijk actief in minder goed betaalde en deeltijdse beroepen die in minder hoog aanzien staan net omdat het zogenaamd “vrouwelijke” beroepen zijn. Mannen zijn dan weer overwegend actief in toekomstgerichte sectoren en soms in knelpuntberoepen.

Bovendien versterken genderstereotypes over bepaalde beroepen genderstereotypes in andere domeinen, zoals het gezins- of maatschappelijke leven en vice versa.

De horizontale segmentering van de arbeidsmarkt is immers een verlengstuk van genderstereotypen en is een illustratie van ongelijkheden in de privésfeer en in het gezinsleven.

Er zijn veel redenen voor de gendersegmentering van de beroepen: een niet-gemengdheid die begint in de betrokken studierichtingen, discriminatie op de arbeidsmarkt, onaantrekkelijke werkomstandigheden en niet-inclusieve werkculturen. Maar ook genderstereotypen zijn talrijk. Zij die te maken hebben met de beroepen, maar ook zij die te maken hebben met de rollen die van mannen en vrouwen worden verwacht.

Het doel van onze campagne is om de personen in de omgeving van jongeren bewust te maken van hun invloed.

Laten we de beste influencers zijn voor de toekomst van de jongeren

Zich verdelen:
FacebookLinkedIn