Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Onze website krijgt een make-over. We zijn snel terug met een nieuwe versie!

#sharethecolor 2018

Gender LGBTQIA+

#sharethecolor is een sensibiliseringscampagne van equal.brussels, de directie gelijke kansen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Deze campagne is gericht op het duurzaam sensibiliseren van de Brusselse bevolking met de bedoeling:

  • De stereotypen te bestrijden en de taboes te doorbreken die specifiek de “gemeenschappen” van LGBTQI+ (lesbiennes, gay, biseksuelen, transgenders, queer, interseksuelen, …) treffen
  • Het respect te promoten voor de verschillende seksuele geaardheden, identiteiten en genderexpressies
  • De slachtoffers van discriminatie, pesterijen of gelijk welke vorm van geweld te wijzen op hun rechten en de mogelijkheden om deze rechten te doen gelden
  • Getuigen van geweld en discriminatie op te roepen om op de juiste manier te reageren en hun steun te uiten.
Zich verdelen:
FacebookLinkedIn