Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

#sharethecolor

Gender LGBTQIA+

#sharethecolor is een sensibiliseringscampagne van equal.brussels gericht op het promoten van gelijke rechten voor en inclusie van LGBTQIA+ personen.

De derde editie van de campagne vindt plaats van 3 tot 23 mei 2022. Ze wil Brusselaars aanmoedigen bondgenoot te worden van LGBTQIA+-personen. Het accent ligt daarbij op de inclusie van de LGBTQIA+ in de diverse Brusselse wijken.

De campagne #sharethecolor van 2022 heeft 4 doelstellingen:

  • Stereotypen bestrijden en taboes te doorbreken die specifiek betrekking hebben op LGBTQIA+-personen
  • Het respect bevorderen voor diversiteit inzake seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en intersekse variaties
  • De rechten doen gelden van slachtoffers van LGBTQIA+fobe discriminatie, intimidatie of eender welke vorm van LGBTQIA+foob geweld, door ervoor te zorgen dat ze zich de openbare ruimte kunnen toe-eigenen en door hen weerbaarder te maken.
  • Getuigen van geweld en discriminatie sensibiliseren door hun de mogelijkheid te bieden echte bondgenoten te worden.

Aarzel niet om deel te nemen aan de campagne en je foto’s met de nagellak te delen met #sharethecolor !

Zich verdelen:
FacebookLinkedIn