Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Download uw communicatiepakketten voor de herdenkingsdagen!

21 februari 2024

Uit het verleden leren. Aan de toekomst bouwen. Het vandaag aanpakken.

2024 betekent het begin van een aantal herdenkingen. Hiervoor heeft het regionale personeel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het initiatief genomen.
In het kader van het Brussels plan ter bestrijding van racisme dat de regering in december 2022 heeft goedgekeurd na de parlementaire assisen, kozen zij drie belangrijke datums uit de geschiedenis die vanaf jaarlijks herdacht zullen worden in het Brussels Gewest waaronder:

  • 21 maart, Internationale dag voor de strijd tegen racisme

Deze dag herdenkt de brutale moord op 69 mensen die vreedzaam protesteerden tegen de Apartheidswetten in Zuid-Afrika op 21 maart 1960. De dag herinnert ons eraan dat bewustmaking over antiracisme, de strijd tegen discriminatie en voor gelijkheid fundamenteel zijn om racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden.

  • 8 april, Internationale dag van de Roma

Deze dag herdenkt de officiële oprichting van de Roma-beweging op 8 april 1971. Het begin van de strijd van de Roma voor hun fundamentele rechten, hun plaats in de samenleving en de erkenning van hun genocide door de nazi’s en hun collaborateurs. De dag herinnert ons aan de noodzaak om te blijven strijden voor gelijke rechten voor iedereen.

 

Het doel van deze campagne is het verdedigen van de gelijkheid voor iedereen, van de strijd tegen racisme, discriminatie en haatdragend gedrag, ongeacht wie er het slachtoffer van is en dit zonder prioriteiten te stellen.

Via een participatief herdenkingsproces mensen aanmoedigen om na te denken over de historische feiten over racisme, uw collega’s en het publiek dat gebruik maakt van uw diensten bewustmaken van de vragen die deze internationale dagen oproept, en mensen bewustmaken van de stereotypen en de vooroordelen die nog altijd leiden tot discriminatie en woorden en daden van haat.

Om deze dagen de nodige kracht bij te zetten, heeft equal.brussels een campagne ontwikkeld met als thema “Uit het verleden leren. Aan de toekomst bouwen. Het vandaag aanpakken.” We willen u vragen om deze campagne te delen op uw interne en externe digitale communicatiekanalen.

 

Hoe verspreidt u de campagne ?

We nodigen je uit om de campagne via je interne en externe digitale communicatiekanalen te verspreiden volgens de onderstaande tijdlijn:

  • 21 maart, Internationale dag voor de strijd tegen racisme: tussen 15/03 en 21/03

  • 8 april, Internationale dag van de Roma: tussen 02/04 en 08/04

Om het verspreiden van de campagne te vergemakkelijken, hebben we een toegankelijke en herbruikbare communicatiekit ontwikkeld die uit de volgende elementen bestaat:

  • – Een visual voor elk digitaal distributiekanaal (website, sociale netwerken, e-mailhandtekening, poster, etc.).
  • – Een specifieke boodschap die dient als beschrijving voor de publicaties en die kort de context en de historische en actuele kwesties uitlegt.
  • – Een flexibele distributietijdlijn.

Elk element van de communicatiekit is beschikbaar in het Frans, Nederlands en gebarentaal.

Je kan de communicatiekit hier vinden

Twee keer klikken op “delen” volstaat. En als u nog verder wilt gaan, communiceer er dan gerust zelf over. Vermeld in uw post zeker ook de acties die uw organisatie onderneemt om racisme te bestrijden. Vergeet niet @equal.brussels te vermelden in uw posts!

Wilt u meer weten of wilt u begeleiding bij de uitvoering van deze actie?  Stuur een e-mail naar equal.brussels (equal@gob.brussels) om uw vragen te stellen.

Voor uw organisatie is de officiële herdenking van deze dagen en de bijdrage om ze in de spotlights te zetten dé gelegenheid om haar dagelijkse inzet te tonen voor de strijd tegen racisme en de bevordering van de mensenrechten in Brussel.

We danken u alvast voor uw steun aan een inclusieve regio.

Zich verdelen:
FacebookLinkedIn
thumbnail Download uw communicatiepakketten voor de herdenkingsdagen!