Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Gewest neemt het plan voor gendermainstreaming en gendergelijkheid aan

17 januari 2023

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou, heeft de Brusselse Regering op donderdag 8 december het Plan voor gendermainstreaming en gendergelijkheid definitief goedgekeurd. Het plan krijgt de steun van de verenigingssector, die nauw betrokken was bij de opstelling. Er worden 69 zeer concrete transversale acties voorgesteld die moeten zorgen voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het overheidsbeleid

Sinds 2012 is de Regering verplicht om in alle beleidslijnen aandacht te besteden aan de genderdimensie. We moeten echter vaststellen dat er nog steeds onvoldoende rekening wordt gehouden met deze dimensie in de beleidslijnen, die nochtans een impact hebben op het dagelijkse leven van de Brusselaars. Zowel op het vlak van huisvesting, stedenbouw, mobiliteit, werkgelegenheid, digitale inclusie, enz. worden er nog steeds genderongelijkheden vastgesteld, die een overkoepelende aanpak vereisen.

Het doel van de 69 concrete acties van dit plan is ervoor te zorgen dat er beter rekening wordt gehouden met de genderdimensie bij de uitstippeling, uitvoering en evaluatie van alle gewestelijke beleidslijnen. “We willen ervoor zorgen dat gendermainstreaming een automatisme wordt dat verankerd is in elke beleidsbeslissing en -maatregel, om de feitelijke gelijkheid tussen vrouwen en mannen te garanderen, zodat Brussel een meer egalitair Gewest wordt waar er geen sprake meer is van genderdiscriminatie”, verduidelijkt Nawal Ben Hamou.

Een plan dat is opgesteld in nauwe samenwerking met de verenigingssector

Nesma Consulting, een vzw die gespecialiseerd is in de kwestie gendermainstreaming, werd door equal.brussels aangesteld om de Brusselse Regering en besturen bij te staan bij het vaststellen van de doelstellingen en acties van het plan: er werden gedurende enkele maanden thematische werkgroepen gehouden, bestaande uit gendercorrespondenten. De opstelling van het plan gebeurde rechtstreeks op basis van de besprekingen in deze werkgroepen, waarbij aan de betrokken kabinetten en overheidsinstellingen werd gevraagd actiefiches op te stellen in het kader van hun bevoegdheden.

Het advies van de Brusselse Raad voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de Adviesraad voor personen met een handicap en Brupartners werd ingewonnen en hun aanbevelingen werden opgenomen in het plan.

Een transversaal plan

Het plan heeft betrekking op alle betrokken bevoegdheidsdomeinen van het Gewest: gelijke kansen, huisvesting, mobiliteit, stedenbouw en ruimtelijke ordening, werk, openbaar ambt, burgerparticipatie, digitalisering, toerisme en internationale betrekkingen.

Klik hier om het Plan voor gendermainstreaming en gelijkheid van vrouwen en mannen te downloaden

Zich verdelen:
FacebookLinkedIn
thumbnail Het Gewest neemt het plan voor gendermainstreaming en gendergelijkheid aan