Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Kadaster opleidingen geweld en gelijkheid tussen vrouwen en mannen

15 februari 2021
Gender Geweld

In het kader van het Brussels gewestelijk plan tegen geweld op vrouwen willen we graag een beter beeld krijgen van de bestaande opleidingen omtrent gendergerelateerd geweld en gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Er worden immers heel wat van deze vormingen georganiseerd, zowel door non-gouvernementele organisaties als door openbare instellingen.

Deze vraag kadert eveneens in de aanbevelingen van het Verdrag van de Raad van Europa inzake preventie en uitbanning van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

We werken momenteel aan de uitwerking van een kadaster van opleidingen om zo het aanbod van vormingen over deze thema’s te centraliseren.

Organiseert u vormingen? Dan zouden we het erg op prijs stellen als u dit formulier invult.

 

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X