Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nationaal onderzoek naar de impact van coronamaatregelen op relaties, stress en agressie in België

14 januari 2021
Gender Gendergerelateerd geweld Intersectionaliteit

De Universiteit van Gent voert een onderzoek naar het mentaal welzijn van mensen, hun relaties, stressgevoelens en agressie in de thuissituatie. Deze studie draagt dan ook bij aan het beter in kaart brengen en een betere aanpak van de problematiek. Het onderzoek maakt deel uit van het federale actieplan ter bestrijding van gender- en intrafamiliaal geweld tijdens de tweede coronagolf. Voor de verspreiding van deze studie werkt de UGent samen met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM).

Sinds 13 maart 2020 zijn verscheidene maatregelen van kracht om COVID-19 in ons land te beheersen. Deze maatregelen kunnen grote gevolgen hebben op het welzijn en de thuissituatie van mensen. Tijdens de eerste lockdown voerde de Universiteit van Gent hier een onderzoek naar. Hierin gaf meer dan de helft van de bevolking een te hoog stressniveau aan. Bovendien bleek dat één op vijf mensen in België het slachtoffer werden van huiselijk geweld gedurende deze periode. 

Om de exacte invloed van de coronamaatregelen op relaties en de stress van de Belgische bevolking volledig te begrijpen, om de juiste hulp te kunnen bieden en om de preventie van geweld te verbeteren, is het zeer belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan deze bevraging deelnemen. Om die reden verzoeken wij u om deel te nemen aan deze studie, alsook de oproep tot deelname te delen binnen uw netwerk en via uw mediakanalen.

De onderzoekspopulatie bedraagt alle personen die woonachtig zijn in België op het moment dat de coronamaatregelen van kracht zijn, minstens 16 jaar zijn (dus geboren tussen 1920 en 2004) en het Nederlands, Frans, Duits of Engels voldoende machtig zijn. Voor de herhaling van de studie begin 2021 is het belangrijk dat alle bevolkingsgroepen aangesproken worden om deel te nemen, jong en oud, van alle genders en seksuele oriëntaties, inwoners uit elk van de gewesten, van verschillende inkomens, opleidingsachtergronden en origines.

Deelname aan het onderzoek is eenvoudig, duurt ongeveer 15-20 minuten en kan via volgende link: http://bit.ly/RSA-corona  

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier in het persbericht

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X