Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Kids Friendly Label !

04 oktober 2023

Kids Friendly Label: Een initiatief voor een inclusief welkom voor gezinnen! 🌟

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt met trots het Kids Friendly label voor, een initiatief dat bedoeld is om voorzieningen te promoten en te erkennen die zich richten op het onthaal van gezinnen, in het bijzonder eenoudergezinnen.

Wat is het Kids Friendly label?

Het Kids Friendly label is een officiële en gratis erkenning waarmee instellingen hun imago kunnen versterken en zich kunnen positioneren als pioniers op het gebied van gastvrije en solidaire gezinnen.

Waarom dit label?

Aangezien 1 op de 3 gezinnen in Brussel alleenstaande ouders zijn, is het essentieel om een gastvrije en aangepaste omgeving te bieden. Deze ouders, die vaak geconfronteerd worden met administratieve formaliteiten voor hun kinderen, verdienen ondersteuning. Het label, een initiatief van equal.brussels, maakt deel uit van het Brusselse steunplan 2021-2024 voor eenoudergezinnen.

Voor wie is het bedoeld?

Het label richt zich in eerste instantie tot essentiële vzw’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gemeentelijke overheidsdiensten, OCMW’s en gewestelijke besturen.

Wat zijn de voordelen?

Kandidaat-organisaties zullen profiteren van een verbetering van het welzijn van hun publiek en hun personeel, gratis ondersteuning bij het evalueren en verbeteren van hun opvangpraktijken, en een kans om hun zichtbaarheid en reputatie te vergroten.

In de praktijk:

Het label richt zich op toegankelijkheid in de breedste zin van het woord, met aandacht voor menselijke aspecten, fysieke voorzieningen en organisatorische aspecten.

Tijdschema:

Geïnteresseerde instellingen kunnen hun aanvraag indienen tot 22 december 2023. Het label wordt officieel toegekend in februari 2024.

Ga voor meer informatie en om een aanvraag in te dienen naar kidsfriendly.brussels.

Zich verdelen:
FacebookLinkedIn
thumbnail De Kids Friendly Label !