Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

UITBREIDINGEN : Oproep tot kandidaatstelling met het oog op de benoeming van de leden van de verenigingen van de Brusselse Adviesraad voor de uitbanning van racisme

18 juli 2023

Deze oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd overeenkomstig de ordonnantie betreffende de oprichting van een Brusselse Adviesraad voor de uitbanning van racisme in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die op 30 juni 2023 werd goedgekeurd door het Brussels Parlement.

 

De oprichting van deze Raad is een van de maatregelen van het Brussels Plan ter bestrijding van racisme 2023-2026  dat op 15 december 2022 werd goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

 

De Raad voor de uitbanning van racisme, waarvan de activiteiten in januari 2024 zullen aanvangen, zal op eigen initiatief of op verzoek van de Regering adviezen verstrekken inzake de bestrijding van racisme en zogenaamd raciale discriminatie.

 

De Raad zal bestaan uit 22 effectieve leden en evenveel plaatsvervangende leden, aangesteld voor een hernieuwbaar mandaat van 5 jaar. Alle leden worden gemandateerd door de organisatie die zij vertegenwoordigen. In deze Raad zullen voor het eerst verenigingen ter bestrijding van racisme, academische deskundigen, sociale partners, Unia en vertegenwoordigers van de Brusselse Raad voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de Brusselse Raad voor personen met een handicap samenkomen.

 

Deze oproep wordt gepubliceerd met het oog op de benoeming van de 11 leden van de Raad, afkomstig van verenigingen, krachtens artikel 8. § 3 van de ordonnantie van 30 juni 2023:

“11 effectieve leden en 11 plaatsvervangende leden afkomstig uit relevante antiracistische middenveldorganisaties voorgedragen door de Minister of Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen na een oproep tot kandidaatstelling. Tijdens de selectie wordt toegezien op de representativiteit van de verschillende antiracistische bewegingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn.”

 

Het kandidaatsdossier om lid te worden van de Raad voor de uitbanning van racisme moet uiterlijk op maandag 9 oktober 2023 om 12 uur (’s middags) worden verstuurd naar het e-mailadres equal@sprb.brussels, met de vermelding “kandidatuur voor de Raad voor de uitbanning van racisme” in de onderwerpregel. De oproep tot kandidaatstelling en het sollicitatieformulier zijn beschikbaar via Oproep tot kandidaatstelling Adviesraad Racisme NL Kandidaatstellingsformulier Adviesraad racisme NL

Alle leden van de Raad (de 22 effectieve leden en de 22 plaatsvervangende leden) zullen worden benoemd door de Brusselse Regering, op voordracht van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

 

De kandidaten worden ten laatste eind december 2023 geïnformeerd over hun selectie. De Raad voor de uitbanning van racisme zal vanaf januari 2024 bijeenkomen.

 

Ordonnance Conseil-Adviesraad Racisme

 

Zich verdelen:
FacebookLinkedIn