Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Projectoproep 2021

Algemene informatie

Jaarlijks schrijft de directie equal.brussels een aantal projectoproepen uit ter concretisering van het gelijkekansenbeleid van de staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zodoende ondersteunen we projecten die een gunstige weerslag hebben op:

  • Geslacht, genderidentiteit en -expressie: respect, gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen alle vrouwen, mannen en personen met een andere genderidentiteit of -expressie.
  • Etnisch-culturele en religieuze diversiteit: gelijkheid, ongeacht de nationaliteit, etnische afkomst of godsdienst.
  • Partner- en intrafamiliaal geweld: alle vormen van geweld tussen partners, gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminkingen.
  • Integrale toegankelijkheid: overal tot alles toegang voor iedereen, zowel fysiek als wat de ontsluiting van informatie betreft, alsook een verzekerde toegang tot dienstverlening en het gebruik van goederen.
  • Handicap: zelfbeschikking, gelijkwaardige behandeling en zelfstandige deelname aan de maatschappij, los van de fysieke, intellectuele, psychische en/of sociale aard van om het even welke handicap.
  • Seksuele voorkeur: gelijkheid ongeacht de seksuele geaardheid.

We lanceren jaarlijks algemene- en thematische projectoproepen.

Onderstaande informatie helpt om deze oproepen van elkaar te onderscheiden:

  • Algemene projectoproep (initiatief): er geldt geen enkele bijzondere eis wat het onderwerp van je project betreft. Wel moet dit passen in een van de gelijkekansenthema’s.
  • Thematische projectoproep: je project moet verplicht verband houden met het gekozen thema.

Alle projectoproepen worden op onze website geplaatst.

Lees deze pagina dus aandachtig en raadpleeg regelmatig onze rubriek `Subsidies´.

Lees onze `Subsidiegids´, zodat je de subsidieaanvraag correct indient en daarbij de kans op een goede afloop verhoogt. Alle belangrijke regels en informatie worden daarin vermeld evenals op de pagina van de specifieke oproep.

Veel geluk!

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn
X