Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Projectoproepen 2021

Organisaties kunnen via equal.brussels subsidies aanvragen voor projecten die gelijke kansen bevorderen.

Wanneer kan een aanvraag ingediend worden

Aanvragen tot projectsubsidies kunnen 6 x dit jaar worden ingediend, volgens onderstaand kalender

 

Lancering van oproep- indieningsperiode start

deadline indienen

INITIATIEF

1 februari

1 maart

RACISME

1 mei

1 juni

GENDER

1 mei

1 juni

HANDICAP

1 mei

1 juni

STRIJD TEGEN GEWELD

1 mei

1 juni

LGBTQI

15 juni

15 augustus

 

In de regel mag het project pas 3-4 maanden na de deadline van indiening starten om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Er moet immers veel gebeuren tussen het moment waarop wij de aanvraag ontvangen en het moment waarop  de beslissing tot toekenning of weigering kan worden meegedeeld.

 

deadline indienen

Beslissing tot toekenning of weigering wordt meegedeeld vanaf

INITIATIEF

1 maart

1 mei

RACISME

1 juni

1 september

GENDER

1 juni

1 september

HANDICAP

1 juni

1 september

STRIJD TEGEN GEWELD

1 juni

1 september

LGBTQI

15 augustus

1 november

 

Wie kan een aanvraag indienen?

Rechtspersonen of feitelijke verenigingen die geen winstgevend oogmerk hebben, gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun activiteiten hoofdzakelijk richten naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarvoor kan een aanvraag worden ingediend?

Voor projecten: activiteiten die zowel qua opzet of doelstelling als in tijd afgebakend zijn en zich onderscheiden van de dagelijkse werking.

De inhoudelijke thema’s voor elke oproep zijn:

 1. oproep Initiatief: handelen over 1 van onze gelijke kansenthema’s: gender; seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie; etnische en culturele origine; toegankelijkheid voor personen met een handicap; handicap; geweld
  • oproep Gender: respect, gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen alle vrouwen en mannen;
  • oproep Etnisch-culturele en diversiteit: gelijkheid, ongeacht de nationaliteit, etnische afkomst of godsdienst.
  • oproep Geweld: alle vormen van geweld tussen partners, gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminkingen.
  • oproep Handicap: zelfbeschikking, gelijkwaardige behandeling en zelfstandige deelname aan de maatschappij, los van de fysieke, intellectuele, psychische en/of sociale aard van om het even welke handicap.
  • oproep LGBTQIA+: gelijkheid ongeacht de seksuele geaardheid en genderidentiteit of -expressie

De volgende categorieën van uitgaven komen in aanmerking voor subsidie: huur en huurlasten; promotie-en publicatiekosten; administratieve kosten; voertuig-en verplaatsingskosten; vergoedingen aan derden, onderaannemers, honoraria; personeelskosten

De nodige info en documenten om een aanvraag in te dienen kan je hier downloaden:

 • Subsidiegids
 • Aanvraagformulier
 • Formulier voor het opmaken van het financieel verslag
 • Formulier voor het opmaken van het werkingsverslag

Logo’s:

Je kan de logo’s downloaden door op het logo een rechter muisklik uit te voeren en dan de afbeelding “opslaan als”.

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn
X