Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Projectoproepen 2023

U bent een vereniging en u zet projecten op ter bevordering van gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Uw project past in de gewestelijke bevoegdheden? U bent daarvoor op zoek naar een financiering?

Bekijk onze projectoproepen!

Er is een nieuw kader vastgesteld voor 2023, waardoor verenigingen op een meer structurele manier subsidies kunnen ontvangen, en met name aanvragen voor drie jaar kunnen indienen (1 jaar hernieuwbaar, ten hoogste 2 keer), afhankelijk van de beschikbare gewestelijke budgetten.

Zo werden er 3 nieuwe subsidiecategorieën vastgelegd:

  1. 1. Steun voor vernieuwende projecten
  2. 2. Steun aan recurrente of permanente projecten
  3. 3. Structurele steun voor representatieve collectieven (minstens drie verenigingen, informatie volgt in april 2023)

De twee eerste categorieën zijn als volgt te omschrijven:

STEUN VOOR VERNIEUWENDE PROJECTEN: STEUN AAN RECURRENTE/PERMANENTE PROJECTEN:
Deze categorie beoogt de projecten die een vernieuwend karakter vertonen.

De activiteiten van het project zijn vastgelegd en stemmen niet overeen met de structurele werking van de vereniging. De projecten hebben een bepaalde en beperkte duur.

De subsidies worden toegekend voor hoogstens 1 jaar.

Deze categorie beoogt:

1. Activiteiten die bedoeld zijn om jaarlijks of periodiek te worden herhaald en al (minstens één keer) zijn beproefd, zoals bijvoorbeeld:

o Sensibiliseringscampagnes die ieder jaar terugkomen
o Terugkerende sensibiliseringsacties
o Jaarlijkse prides en festivals
o Sensibiliserings-/ informatieworkshops

2. Activiteiten die reeds zijn beproefd (ten minste één jaar activiteit) en een permanent karakter hebben, zoals bijvoorbeeld:

o Buurt- en adviesdiensten die doorlopend geboden worden aan mensen die discriminatie ondervinden
o Een terugkerende publicatie (magazines, newsletter…)

Subsidies van maximaal 3 jaar (1 jaar kan maximaal 2 keer worden verlengd) worden toegekend, mits de budgetten beschikbaar blijven.

De minimale steun voor deze categorie bedraagt minstens 7.000 €.

De Subsidiegids 2023 bevat een volledige beschrijving van de voorwaarden, in aanmerking komende uitgaven en beoordelingscriteria. Opgelet! Deze gids werd gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. We verwijzen dus naar deze nieuwe versie en de nieuwe formulieren.

 

Kalender 2023

De aanvragen voor een subsidie kunnen ingediend worden bij equal.brussels volgens onderstaande timing:

  • 2 oproepperiodes voor de vernieuwende projecten:
Opstart Afsluiting Antwoorden / Aanvang van de projecten
Oproep 1 1 februari 10 maart 15 juli 2023
Oproep 2 1 juni 10 juli 1 december 2023

 

  • Steun aan recurrente/permanente projecten:
Opstart Afsluiting Antwoorden / Aanvang van de projecten
Oproep 1 1 februari 10 maart 15 juli 2023

 

De gelijkekansenthema’s

Al deze subsidies zijn bestemd voor verenigingen met een project in verband met gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van de gewestelijke bevoegdheden, ongeacht de thematiek, waaronder: Racisme en diversiteit, gendergelijkheid, afkomst en sociale situatie, waaronder eenouderschap, handicap, gendergerelateerd geweld en LGBTQIA+.

Voor meer informatie over de verschillende thema’s raden wij ten zeerste aan de desbetreffende Brusselse actieplannen te lezen:

Brussels plan ter bestrijding van racisme 2023-2026
Brussels plan voor gendermainstreaming en gelijkheid tussen vrouwen en mannen 2022-2025
Brussels plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen 2021-2025
Brussels plan voor de integratie van handistreaming in het overheidsbeleid 2022-2025
Brussels Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen 2020-2024
Brussels actieplan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen 2022-2025

 

Intersectionaliteit en transversaliteit

equal.brussels steunt en promoot projecten die in partnerschap met verschillende actoren worden uitgevoerd, met name in het kader van de ontwikkeling van een intersectioneel perspectief en een wederzijdse verrijking via de specialisatie van de verschillende partners.

 

Presentatie van de infosessie van 16/02/2023 : Asbl 2023 (genial.ly)

De Subsidiegids 2023 en de documenten die nodig zijn om een aanvraag (aanvraagformulier + begrotingsformulier) of een afrekeningsdossier (activiteitenverslag en financieel verslag) in te dienen, kunnen worden gedownload in de zijbalk rechts.

Huisstijl en logo equal.brussels: https://huisstijl.overheidsdienst.brussels

In geval van vragen: equalsubsidies@gob.brussels of 02 800 36 75 (van maandag tot donderdag, 9u00 – 12u00)

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn
X