Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Subsidies in België

Gewestelijke bevoegdheden

equal.brussels is een gewestelijk bestuur en kan enkel projecten steunen die onder de gewestelijke bevoegdheden vallen:

 • Ruimtelijke ordening (planning, stedenbouw, stadsvernieuwing, grondbeleid, monumenten- en landschapsbescherming)
 • Huisvesting
 • Leefmilieu, waterbeleid en natuurbescherming
 • Economie (economische expansie, buitenlandse handel, …)
 • Werkgelegenheidsbeleid
 • Transport en mobiliteit
 • Openbare werken
 • Energiebeleid
 • Dierenwelzijn
 • Preventie en veiligheid
 • Wetenschappelijk onderzoek

Indien uw project onder geen van deze bevoegdheden valt, kunnen we het spijtig genoeg niet ondersteunen. Aangelegenheden als cultuur, onderwijs, gezondheid, justitie enz. vallen niet onder de gewestelijke bevoegdheden maar onder die van andere overheden. Bekijk de volgende website voor alle informatie in dit verband: https://be.brussels

 

Gelijkekansenbeleid

Wist u dat in België alle overheden bevoegd zijn om een gelijkekansenbeleid te voeren? Ook bij de federale, gewestelijke, plaatselijke en de gemeenschaps- of provinciebesturen bestaan er andere mogelijke subsidies. Raadpleeg de websites van onze partners:

 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

equal.brussels maakt deel uit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die samengesteld is uit de volgende besturen. Surf gerust naar hun website om ook nog andere projectoproepen te ontdekken:

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn
X