Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Orange the world !

27 september 2021
Geweld

Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou en equal.brussels nodigen de Brusselse overheidsdiensten, gemeenten, internationale instellingen én ondernemingen uit om Brussel oranje te kleuren. 

Orange the world!

Elk jaar roepen de Verenigde Naties op om rond 25 november samen ons engagement te tonen tegen geweld op vrouwen. De wereldwijde campagne Orange The World verenigt talloze organisaties om tijdens de ’16 days of activism’ acties op te zetten en de wereld oranje te kleuren. 

Geweld op vrouwen is een schending van de mensenrechten

Wereldwijd ervaart 1 op 3 vrouwen in haar leven fysiek of seksueel geweld, meestal door een partner. Volgens een studie van equal.brussels krijgt 1 op 2 van de Brusselse vrouwen op een bepaald moment te maken met een vorm van partnergeweld, en meer dan 80% met seksuele intimidatie in de openbare ruimte. 

Recent Brussels onderzoek toonde aan hoe de COVID19-crisis de kritische situatie rond met name familiaal geweld nog versterkte: slachtoffers raakten meer geïsoleerd, hulplijnen overbevraagd en opvangcentra overschreden hun capaciteit. 

Deze situatie sterkt ons meer dan ooit in onze overtuiging om positie in te nemen tegen geweld. 

Het Brussels gewestelijk plan tegen geweld op vrouwen

Vorig jaar keurde de Brusselse Regering voor het eerst een beleidsplan goed met 56 concrete acties om geweld te voorkomen en bestrijden, en slachtoffers te steunen: het Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen. Met dit beleidsplan werken we niet enkel vanuit gelijke kansen maar ook vanuit bevoegdheden als urbanisme, mobiliteit of werkgelegenheid. En het is vanuit die transversale benadering dat we vandaag onze partners oproepen om samen 1 Brussels oranje licht te laten schijnen op ons engagement tegen geweld. 

Wat kan u doen?  

Wat ik u vandaag vraag is om gevolg te geven aan de oproep van de VN en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 25 november samen oranje te kleuren. Laat een oranje licht schijnen over uw kantoor, of ander symbolisch gebouw of plein. Laat zo aan uw werknemers en aan de vrouwen die in uw omgeving slachtoffer worden, weten dat u geweld afkeurt en bestrijdt. Uw signaal kan het verschil maken. 

Deel uw foto’s en video’s uit met de hashtag #orangetheworldbrussels, tag equal.brussels  en verzend ze naar equal@gob.brussels zodat we ze kunnen verzamelen en delen. 

U vindt hieronder een voorbeeld van het Europees parlement ter inspiratie.

foto: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20201119STO92007/orange-the-world-no-to-violence-against-women 

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X