Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Plan voor eenoudergezinnen 2021

16 juli 2021

Wij hebben het genoegen u hierbij het eerste gewestelijke plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen 2021-2025 te bezorgen, dat de Brusselse Regering vandaag heeft goedgekeurd.
Het is een transversaal plan dat mee wordt gecoördineerd door de staatssecretaris voor Gelijke Kansen, mevrouw Nawal Ben Hamou, en de ministers Alain Maron, Bernard Clerfayt en Barbara Trachte, alsook door de sociale gesprekspartners van Brupartners.
In dit plan worden 31 concrete maatregelen voorgesteld op grond van 5 pijlers voor gewestelijke acties:
  • informatie, opleiding en bewustmaking;
  • toegang tot kwaliteitswoningen;
  • toegang tot werkgelegenheid en beroepsopleiding;
  • stadsbeleid;
  • mobiliteit.
Dit plan is het resultaat van een nauwe samenwerking met het maatschappelijke werkveld en de terreinactoren, die de reflectie hebben gevoed met hun vaststellingen, ervaringen en deskundigheid.
Ontdek het plan hier

Zich verdelen:
FacebookLinkedIn
thumbnail Plan voor eenoudergezinnen 2021