Algemene informatie

equal.brussels ijvert voor gelijke kansen voor iedereen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, verblijft of langskomt. We doen dat onder meer via steun aan verenigingen uit het middenveld.

Elk jaar organiseren we projectoproepen ter ondersteuning van projecten met een positieve impact op de volgende thema’s (de lijst is niet volledig):

  • Handicap : Zelfbeschikking, gelijkwaardige behandeling en autonome deelname aan het maatschappelijke leven aanmoedigen. Los van fysieke, mentale, psychische, sociale of om het even welke handicap.
  • Gendergerelateerd geweld : Intrafamiliaal, seksueel en elke andere vorm van gendergerelateerd geweld vermijden en bestrijden.
  • LGBTQIA+ : Inclusie steunen ongeacht seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie of interseksevariaties.
  • Racisme en diversiteit : Alle vormen van racisme bestrijden gebaseerd op vermeend ras, nationaliteit, huidskleur, herkomst en nationale of etnische oorsprong. Etnische en culturele diversiteit verdedigen.
  • Gender : Respect voor en gelijkheid tussen mannen, vrouwen en personen met een andere genderidentiteit of -expressie verdedigen.
  • Oorsprong en sociale situatie, waaronder eenoudergezinnen : Eenoudergezinnen steunen.
Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn