Algemene informatie

Jaarlijks schrijft de directie equal.brussels een aantal projectoproepen uit ter concretisering van het gelijkekansenbeleid van de staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zodoende ondersteunen we projecten die een gunstige weerslag hebben op:

 • Geslacht, genderidentiteit en -expressie: respect, gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen alle vrouwen, mannen en personen met een andere genderidentiteit of -expressie.
 • Etnisch-culturele en religieuze diversiteit: gelijkheid, ongeacht de nationaliteit, etnische afkomst of godsdienst.
 • Partner- en intrafamiliaal geweld: alle vormen van geweld tussen partners, gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminkingen.
 • Integrale toegankelijkheid: overal tot alles toegang voor iedereen, zowel fysiek als wat de ontsluiting van informatie betreft, alsook een verzekerde toegang tot dienstverlening en het gebruik van goederen.
 • Handicap: zelfbeschikking, gelijkwaardige behandeling en zelfstandige deelname aan de maatschappij, los van de fysieke, intellectuele, psychische en/of sociale aard van om het even welke handicap.
 • Seksuele voorkeur: gelijkheid ongeacht de seksuele geaardheid.

Doorgaans trekken we jaarlijks twee algemene projectoproepen op gang, alsook een thematische projectoproep en een projectoproep rond toegankelijkheid.

Onderstaande informatie helpt om deze oproepen van elkaar te onderscheiden:

 • Algemene projectoproep: er geldt geen enkele bijzondere eis wat het onderwerp van je project betreft. Wel moet dit passen in een van de thema’s van het gelijkekansenbeleid.
 • Thematische projectoproep: je project moet verplicht verband houden met het gekozen thema.
 • Projectoproep rond toegankelijkheid: behelst enkel thema’s in verband met toegankelijkheid.

Alle projectoproepen worden op onze website geplaatst.

Lees deze pagina dus aandachtig en raadpleeg regelmatig onze rubriek `Subsidies´.

Houd rekening met deze belangrijke informatie:

 • Respecteer absoluut de deadline.

Jammer, maar een laattijdig ingediend dossier kan niet worden aanvaard.

 

 • Het gewenste bedrag stemt niet noodzakelijk overeen met het subsidiebedrag. Elk dossier wordt immers beoordeeld door een jury, die de kwaliteit van het project en de naleving van de selectiecriteria nagaat. De beslissing in verband met het subsidiebedrag hangt van een aantal zaken af. Houd er rekening mee in je financiële plan, zodat je niet in de problemen komt als het subsidiebedrag niet voldoet aan je behoeften.
 • Dossiers ingediend buiten de periode van een projectoproep worden slechts uitzonderlijk aanvaard.

 

Lees onze `Subsidiegids´, zodat je de subsidieaanvraag naar behoren indient en je daarbij de kans op een goede afloop verhoogt.

 

Succes iedereen!

Het team Subsidies

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn