Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gelijke kansen test

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de gelijkekansentest verplicht voor elk ontwerp van wetgeving of regelgeving, alsook voor de volgende documenten in de ontwerpfase:

  • beheersovereenkomsten;
  • strategische planningsdocumenten;
  • opdracht- en concessiedocumenten betreffende overheidsopdrachten en concessies voor een bedrag van meer dan 30.000 euro;
  • subsidiegidsen;
  • toekenningsbesluiten van een subsidie voor een bedrag van meer dan 30.000 euro.

De test gaat na wat de gevolgen zijn van het beleid, de maatregelen en initiatieven op de volgende aspecten: geslacht, handicap, etnisch-culturele herkomst, seksuele voorkeur, genderidentiteit en -expressie, sociale afkomst en situatie.

De website http://test.equal.brussels/nl/ gaat over de test. Je vindt er de te verrichten testen en alle uitleg over hoe je deze invult, de wetgeving en de datums van de opleidingen in dit verband.

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn

News

"Colours of Rainbow" We are Family
17 december 2020
X