Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gender

We stellen vast dat onze werkprocessen vaak ongewild leiden tot overheidsactiviteiten die beter aansluiten op het leven van mannen dan op het leven van vrouwen. We willen dergelijke ongelijkheden vermijden en streven ernaar een inclusief beleid te voeren.

Dat doen we hoofzakelijk via gender mainstreaming.

Gender mainstreaming is de manier waarop we beleid ontwikkelen  op zo’n manier aanpassen dat het  rekening houdt met de  verschillen in  gedragingen, wensen en noden tussen mannen en vrouwen.  Het betekent dat de percepties, ervaringen, kennis en belangen van zowel vrouwen als mannen de beleidsvorming bepalen. Door op voorhand na te denken over de gevolgen van onze acties op mannen en vrouwen zorgen we ervoor zorgen dat de acties die uiteindelijk op “de markt” komen ook daadwerkelijk beiden bereiken.

Gendermainstreaming wordt door de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten toegepast op de strategische doelstellingen,  de strategische planningsinstrumenten, het budget, de overheidsopdrachten, de subsidies en de wetgevende teksten.

Klik hier om het Plan voor gendermainstreaming en gelijkheid van vrouwen en mannen te downloaden

Woordenlijst

Gender verwijst naar de sociaal-culturele invulling van het biologische verschil tussen mannen en vrouwen.
Het is een fluïde begrip.

Hoe wordt gender mainstreaming toegepast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het BHG past gender mainstreaming toe in haar strategische doelstellingen, strategische planningsinstrumenten, overheidsopdrachten, subsidies en wetgevende teksten. 

Wat is gender?

Gender mainstreaming is de manier waarop we beleid ontwikkelen op zo’n manier aanpassen dat het rekening houdt met de  verschillen in  gedragingen, wensen en noden tussen mannen en vrouwen.  Het betekent dat de percepties, ervaringen, kennis en belangen van vrouwen en mannen de beleidsvorming bepalen, zonder te vervallen in genderstereotypering. 

Kadaster opleidingen geweld en gelijkheid tussen vrouwen en mannen

In het kader van het Brussels Plan tegen geweld op vrouwen, willen we graag beroep doen op uw expertise rond gendergerelateerd geweld en gendergelijkheid.

Het is namelijk zo dat er heel wat opleidingen rond deze thema’s worden georganiseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel door overheidsdiensten als door niet-gouvernementele organisaties.

We werken aan een kadaster van opleidingen om een beter beeld te krijgen van de bestaande initiatieven en vormingen; en zo de coördinatie tussen de actoren uit de sector te versterken en geen waardevolle kennis te zien verloren gaan.

Deze vraag kadert eveneens in de aanbevelingen van het Verdrag van de Raad van Europa inzake preventie en uitbanning van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Organiseert u opleidingen? Dan stellen we het ten zeerste op prijs als u onderstaand formulier kan invullen.

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn

News

Ontdek de nieuwe website voor alleenstaande ouders
Ontdek de nieuwe website voor alleenstaande ouders
26 september 2023
Het Gewest neemt het plan voor gendermainstreaming en gendergelijkheid aan
Het Gewest neemt het plan voor gendermainstreaming en gendergelijkheid aan
17 januari 2023
Plan voor eenoudergezinnen 2021
Plan voor eenoudergezinnen 2021
16 juli 2021
Kadaster opleidingen geweld en gelijkheid tussen vrouwen en mannen
15 februari 2021
Nationaal onderzoek naar de impact van coronamaatregelen op relaties, stress en agressie in België
Nationaal onderzoek naar de impact van coronamaatregelen op relaties, stress en agressie in België
14 januari 2021
Conferentie :
Conferentie : "Durf alle talenten aan"
24 februari 2020

Campagnes

Publicaties

Gewestelijk plan voor gendermainstreaming en gelijkheid van vrouwen en mannen 2022-2025

Brussels plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen 2021-2025

Brussels Plan to Combat Violence against Women