Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gender

We stellen vast dat onze werkprocessen vaak ongewild leiden tot overheidsactiviteiten die beter aansluiten op het leven van mannen dan op het leven van vrouwen. We willen dergelijke ongelijkheden vermijden en streven ernaar een inclusief beleid te voeren.

Dat doen we hoofzakelijk via gender mainstreaming.

Gender mainstreaming is de manier waarop we beleid ontwikkelen  op zo’n manier aanpassen dat het  rekening houdt met de  verschillen in  gedragingen, wensen en noden tussen mannen en vrouwen.  Het betekent dat de percepties, ervaringen, kennis en belangen van zowel vrouwen als mannen de beleidsvorming bepalen. Door op voorhand na te denken over de gevolgen van onze acties op mannen en vrouwen zorgen we ervoor zorgen dat de acties die uiteindelijk op “de markt” komen ook daadwerkelijk beiden bereiken.

Gender mainstreaming wordt door de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten toegepast op de strategische doelstellingen,  de strategische planningsinstrumenten, het budget, de overheidsopdrachten, de subsidies en de wetgevende teksten.

Wat is gender?

Gender mainstreaming is de manier waarop we beleid ontwikkelen op zo’n manier aanpassen dat het rekening houdt met de  verschillen in  gedragingen, wensen en noden tussen mannen en vrouwen.  Het betekent dat de percepties, ervaringen, kennis en belangen van vrouwen en mannen de beleidsvorming bepalen, zonder te vervallen in genderstereotypering. 

Hoe wordt gender mainstreaming toegepast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het BHG past gender mainstreaming toe in haar strategische doelstellingen, strategische planningsinstrumenten, overheidsopdrachten, subsidies en wetgevende teksten. 

Woordenlijst

Gender verwijst naar de sociaal-culturele invulling van het biologische verschil tussen mannen en vrouwen.
Het is een fluïde begrip.

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn
X