Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Geweld

In Brussel coördineert equal.brussels de strijd tegen gendergerelateerd geweld. Dit begrip omvat niet enkel partner- en intrafamiliaal geweld, maar bijvoorbeeld ook psychologisch geweld en seksueel geweld of seksuele intimidatie.

Verschillende vormen van geweld

In België is partnergeweld de vaakst voorkomende vorm van geweld. Het betreft het geheel van gedragingen, handelingen en houdingen van een van de partners of ex-partners, die erop zijn gericht de andere te controleren en te domineren.

Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Hoe bestrijdt equal.brussels dit geweld?

Equal.brussels concretiseert het gewestelijke beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. Daartoe werken we steevast samen met onze institutionele partners en het middenveld.

Het gewestelijke platform partner- en intrafamiliaal geweld

Dit gewestelijke overlegplatform werd in 2006 opgericht om Brusselse organisaties die werken rond het thema gendergerelateerd geweld samen te brengen. Zo draagt het bij tot een meer gecoördineerde strijd tegen geweld.

Het regionale platform tegen huiselijk geweld en geweld binnen het gezin

Dit gewestelijke overlegplatform werd in 2006 opgericht om Brusselse organisaties die werken rond het thema gendergerelateerd geweld samen te brengen. Zo draagt het bij tot een meer gecoördineerde strijd tegen geweld.

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn
X