Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gendergerelateerd geweld

equal.brussels coördineert het gewestelijke beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. Daartoe werken we steevast samen met onze institutionele partners en het maatschappelijk middenveld. Onze acties concentreren zich rond 3 pijlers:

Coördinatie van de acties van het gewestelijk actieplan tegen geweld op vrouwen (link naar het plan).
Steun aan het maatschappelijk werkveld, met name via het gewestelijk platform partner- en intrafamiliaal geweld en via de projectsubsidies (link naar subsidies).
Het opzetten van eigen acties en initiatieven: sensibilisering, onderzoek, opleidingen en campagnes.

Daarnaast vormen we een aanspreekpunt voor vragen rond gendergerelateerd voor diverse Brussels actoren. Aarzel niet ons te contacteren via: equal@gob.brussels

Hoe bestrijdt equal.brussels dit geweld?

Equal.brussels concretiseert het gewestelijke beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. Daartoe werken we steevast samen met onze institutionele partners en het middenveld.

Het gewestelijke platform partner- en intrafamiliaal geweld

Dit gewestelijke overlegplatform werd in 2006 opgericht om Brusselse organisaties die werken rond het thema gendergerelateerd geweld samen te brengen. Zo draagt het bij tot een meer gecoördineerde strijd tegen geweld.

Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Kadaster opleidingen geweld en gelijkheid tussen vrouwen en mannen

In het kader van het Brussels Plan tegen geweld op vrouwen, willen we graag beroep doen op uw expertise rond gendergerelateerd geweld en gendergelijkheid.

Het is namelijk zo dat er heel wat opleidingen rond deze thema’s worden georganiseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel door overheidsdiensten als door niet-gouvernementele organisaties.

We werken aan een kadaster van opleidingen om een beter beeld te krijgen van de bestaande initiatieven en vormingen; en zo de coördinatie tussen de actoren uit de sector te versterken en geen waardevolle kennis te zien verloren gaan.

Deze vraag kadert eveneens in de aanbevelingen van het Verdrag van de Raad van Europa inzake preventie en uitbanning van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Organiseert u opleidingen? Dan stellen we het ten zeerste op prijs als u onderstaand formulier kan invullen.

Apotheek als doorverwijzer.brussels

In 2021 lanceerde equal.brussels in samenwerking met de Apothekersvereniging van Brussel en Brussel Preventie en Veiligheid een brochure over de rol die apothekers kunnen spelen als aanspreekpunt voor slachtoffers van familiaal geweld.

Deze brochure kwam er naar aanleiding van de impact van de COVID-crisis, en werd opgesteld in overleg met de Brusselse ‘task force’ die hierrond werd opgericht.

Kadaster opleidingen gendergerelateerd geweld en V-M gelijkheid

Een correcte kennis en goeie vorming van professionals is cruciaal, of het nu over preventie gaat, over omgang met slachtoffers van geweld of over algemene sensibilisering rond seksisme en gelijkheid.

Daarom werkte equal.brussels een kadaster uit van de bestaande opleidingen rond gendergerelateerd geweld en gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn

News

Kadaster opleidingen geweld en gelijkheid tussen vrouwen en mannen
15 februari 2021
Nationaal onderzoek naar de impact van coronamaatregelen op relaties, stress en agressie in België
Nationaal onderzoek naar de impact van coronamaatregelen op relaties, stress en agressie in België
14 januari 2021
LGBTQI+-foob geweld of discriminatie? Je getuigenis is van belang!
LGBTQI+-foob geweld of discriminatie? Je getuigenis is van belang!
26 oktober 2020
Brusselse Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen​
Brusselse Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen​
16 juli 2020

Campagnes

Publicaties

Brussels Plan to Combat Violence against Women

Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen 2020-2024

Prevalentiestudie Geweld op vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest