Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Geweld

In Brussel coördineert equal.brussels de strijd tegen gendergerelateerd geweld. Dit begrip omvat niet enkel partner- en intrafamiliaal geweld, maar bijvoorbeeld ook psychologisch geweld en seksueel geweld of seksuele intimidatie.

Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Kadaster opleidingen geweld en gelijkheid tussen vrouwen en mannen

In het kader van het Brussels Plan tegen geweld op vrouwen, willen we graag beroep doen op uw expertise rond gendergerelateerd geweld en gendergelijkheid.

Het is namelijk zo dat er heel wat opleidingen rond deze thema’s worden georganiseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel door overheidsdiensten als door niet-gouvernementele organisaties.

We werken aan een kadaster van opleidingen om een beter beeld te krijgen van de bestaande initiatieven en vormingen; en zo de coördinatie tussen de actoren uit de sector te versterken en geen waardevolle kennis te zien verloren gaan.

Deze vraag kadert eveneens in de aanbevelingen van het Verdrag van de Raad van Europa inzake preventie en uitbanning van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Organiseert u opleidingen? Dan stellen we het ten zeerste op prijs als u onderstaand formulier kan invullen.

Hoe bestrijdt equal.brussels dit geweld?

Equal.brussels concretiseert het gewestelijke beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. Daartoe werken we steevast samen met onze institutionele partners en het middenveld.

Het gewestelijke platform partner- en intrafamiliaal geweld

Dit gewestelijke overlegplatform werd in 2006 opgericht om Brusselse organisaties die werken rond het thema gendergerelateerd geweld samen te brengen. Zo draagt het bij tot een meer gecoördineerde strijd tegen geweld.

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn
X