Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Intersectionaliteit

Intersectionaliteit is het verschijnsel waarbij uiteenlopende discriminatiegronden elkaar versterken, zodat een specifieke, intensere ongelijke behandeling voor de getroffene ontstaat.  Bij alle vraagstukken rond gelijke kansen is kruispuntdenken in de praktijk een uitgangspunt voor het te verrichten onderzoek maar ook voor de te ondernemen actie.

Bij equal.brussels vormt het kruispuntdenken de rode draad in het subsidiebeleid en de campagnes. Een goed voorbeeld van deze aanpak die equal.brussels verdedigt, vinden we in het eerder besproken Equal(c)ity-project, dat zich toespitst op LGBTQI+’s met een migratieachtergrond, die geweldsslachtoffers zijn.

 

 

Eenoudergezinnen

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn
X