Brussels Hoofdstedelijk Gewest

LGBTQIA+

Brussel heeft net als veel andere metropolen een rijke schakering aan LGBTQIA+ gemeenschappen die zich thuis voelen in onze hoofdstad. Het acroniem staat voor: lesbiennes, gays, bi, trans, queer en intersex personen

Seksuele oriëntatie, gender identiteit en expressie zijn een deel van de identiteitsbeleving, naast andere aspecten zoals leeftijd, handicap, social afkomst en situatie, etnisch-culturele achtergrond,… Het is een gelaagd gegeven. Identiteitsbeleving en expressie heeft ook sterk culturele component. Zo doet bijvoorbeeld niet iedereen die zich tot iemand van hetzelfde geslacht aangetrokken voelt, een coming out. Of is de gender identiteit en expressie heel verschillend in diverse culturen. Zeker bij jongeren is er een toenemende “hybridisering” merkbaar, waarbij identiteiten en identiteitsbeleving steeds meer context afhankelijk worden aangewend.

Deze rijke diversiteit stelt ons voor specifieke grootstedelijke uitdagingen: het garanderen van een veilige en stimulerende woon- en werkomgeving voor al de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in respect voor mekaar en waarbij de deelname van iedereen wordt gegarandeerd. Daarbij zijn positieve rolmodellen en zichtbaarheid van diversiteit cruciaal. Spijtig genoeg zijn er geregeld meldingen van homo- en transfobie, dit zowel als haatmisdrijven, hate speech als discriminatie op woon- en werkvlak. Dit is niet enkel een Brussels probleem, daarom dat het Brussels Gewest betrokken is in internationale samenwerkingsverbanden als het Rainbow Cities Netwerk en in projecten als Equalcities. De problemen van discriminatie en agressie zijn ook heel anders voor de diverse LGBTQIA+ gemeenschappen.

Om hierrond te sensibiliseren, heeft equal.brussels al twee jaar na mekaar in de periode rond de Belgian Pride, de campagne #sharethecolor gevoerd. Deze campagne is gericht op het duurzaam sensibiliseren van de Brusselse bevolking met de bedoeling:

de stereotypen te bestrijden en de taboes te doorbreken die specifiek de “gemeenschappen” van LGBTQIA+ (lesbiennes, gay, biseksuelen, transgenders, queer, interseksuelen, …) treffen
het respect te promoten voor de verschillende seksuele geaardheden, identiteiten en genderexpressies
de slachtoffers van discriminatie, pesterijen of gelijk welke vorm van geweld te wijzen op hun rechten en de mogelijkheden  om deze rechten te doen gelden
getuigen van geweld en discriminatie op te roepen om op de juiste manier te reageren en hun steun te uiten.

Meer info: Meer info (link: http://sharethecolor.brussels/nl/

IDAHOT

SOGI-plan

Naar aanleiding van de gruwelijke moord op Ihsane Jarfi in Luik in 2012, hebben de verschillende regeringen in ons land een gemeenschappelijk actieplan tegen homofoob en transfoob geweld goedgekeurd. Het plan omschreef zes prioriteiten waaraan in 2013 en 2014 werd gewerkt: meer onderzoek naar homofoob en transfoob geweld, een verbeterde wetgeving, een verbeterde preventie, sensibilisering, uitbreiding van slachtofferhulp, en een efficiënt opvolgings- en vervolgingsbeleid bij politie en parket. 

Monitoring hatecrimes en hatespeech

Ondanks de vooruitgang op vlak van de gelijke kansen voor de LGBTQIA+ gemeenschappen in de laatste decennia en de goede score voor België in het recente ILGA rapport (https://rainbow-europe.org/ ), blijven LGBTQIA+ personen geregeld geconfronteerd met verbale agressie, pesterijen, vooroordelen, fysieke agressie, discriminatie enzovoort. Deze vaststelling geldt evenzeer voor LGBTQIA+ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uit de Crime Survey  van 2019 is gebleken dat het merendeel van de respondenten zich in het openbaar aanpast en probeert niet herkent te worden als LGBTQIA+ uit angst voor de agressie.

Internationaal – Rainbow Cities Network

Sinds 2016 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest officieel lid van het Rainbow Cities Network. 

Het Rainbow Cities Netwerk wordt gevormd door beleidsmedewerkers uit steden die een actief LGBTQIA+-beleid voeren. Momenteel bestaat het Rainbow Cities Network uit een dertigtal steden, zowel Europese als niet-Europese. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt voor de periode 2018 tot 2020 deel uit van de stuurgroep van het Netwerk. 

Internationaal – EQUAL©ITY PROJECT

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt deel aan het internationaal project EQUAL(C)ITY – PREVENTING SEXUAL AND GENDER-BASED VIOLENCE IN MIGRANT COMMUNITIES AND STRENGTHENING SUPPORT TO VICTIMS IN EU CITIESDit kadert in het RightsEquality and Citizenship Programme (2014-2020) van de Europese Unie.  

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn

Campagnes

X