Brussels Hoofdstedelijk Gewest

LGBTQIA+

Brussel heeft net als veel andere metropolen een rijke schakering aan LGBTQIA+ gemeenschappen die zich thuis voelen in de hoofdstad. Het acroniem staat voor: lesbiennes, gays, biseksuelen, trans, queer, intersekse personen en de A voor allies (bondgenoten), aseksueel, aromantisch of agender. De + staat voor de inclusie van iedereen die niet in de vorige categorieën werd benoemd.

Seksuele oriëntatie, gender identiteit, genderexpressie en interseksevariaties zijn een deel van de identiteitsbeleving, naast andere aspecten zoals leeftijd, handicap, sociale afkomst en situatie, etnisch-culturele achtergrond,… Het is een gelaagd gegeven.

Deze rijke diversiteit stelt ons voor specifieke grootstedelijke uitdagingen: het garanderen van een veilige en stimulerende woon- en werkomgeving voor iedereen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in respect voor mekaar en waarbij de inclusie van iedereen wordt gegarandeerd. Daarbij zijn positieve rolmodellen en zichtbaarheid van diversiteit cruciaal. Spijtig genoeg zijn er geregeld meldingen van homo- en transfobie, dit zowel haatmisdrijven, hate speech als discriminatie op woon- en werkvlak. Bovendien zijn er grote verschillen tussen de LGBTQIA+-gemeenschappen wat discriminatie en agressie betreft.  Dit is niet enkel een Brussels probleem, daarom dat het Brussels Gewest betrokken is in internationale samenwerkingsverbanden als het Rainbow Cities Netwerk en in projecten als Equalcities en het pilootproject rond onder-rapportering van LGBTQIA+ hatecrimes in samenwerking met BPV en RainbowHouse.

Om alles op een goede manier te coördineren is er het gewestelijke LGBTQIA+ actieplan. Dit plan wordt ontwikkeld op basis van een grondige evaluatie van het vorige SOGI-actieplan 2017-2020 samen met experten en een 25-tal middenveldorganisaties. Voor het huidige plan werden een 6-tal werkgroepen georganiseerd samen met de diverse administraties en kabinetten.

IDAHOT

Plan LGBTQIA+

Momenteel wordt er aan een nieuw gewestelijk LGBTQIA+-plan geschreven. De publicatiedatum wordt binnenkort medegedeeld op de website van de rainbowhouse.

Pilootproject rond de onder-rapportering van hatecrimes

In 2019 heeft equal.brussels samen met Brussel Preventie & Veiligheid, en RainbowHouse een pilootproject gestart rond de melding van LGBTQIA+ phobe incidenten.

Volgens de FRA-enquête  uit 2019 wordt slechts ongeveer 20% van de haatmisdrijven aangegeven.

Share the Colour campagne

Equal.brussels voerde de eerste twee #SharetheColor campagnes in 2018 en 2019: twee jaar na mekaar in de periode rond de Belgian Pride. Deze campagne is gericht op het duurzaam sensibiliseren van de Brusselse bevolking met de bedoeling.

Voor de derde editie gaat equal.brussels een nieuwe benadering hanteren. Meer daarover binnenkort.

Subsidierondes LGBTQIA+

Naast de algemene subsidierondes, wordt er elk jaar een ronde specifiek voor LGBTQIA+ projecten georganiseerd. Meer info daarover hier.

Monitoring hatecrimes en hatespeech

Ondanks de vooruitgang op vlak van de gelijke kansen voor de LGBTQIA+ gemeenschappen in de laatste decennia en de goede score voor België in het recente ILGA rapport (https://rainbow-europe.org/ ), blijven LGBTQIA+ personen geregeld geconfronteerd met verbale agressie, pesterijen, vooroordelen, fysieke agressie, discriminatie enzovoort. Deze vaststelling geldt evenzeer voor LGBTQIA+ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uit de Crime Survey  van 2019 is gebleken dat het merendeel van de respondenten zich in het openbaar aanpast en probeert niet herkent te worden als LGBTQIA+ uit angst voor de agressie.

Internationaal – Rainbow Cities Network

Sinds 2016 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest officieel lid van het Rainbow Cities Network. 

Het Rainbow Cities Netwerk wordt gevormd door beleidsmedewerkers uit steden die een actief LGBTQIA+-beleid voeren. Momenteel bestaat het Rainbow Cities Network uit een dertigtal steden, zowel Europese als niet-Europese. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt voor de periode 2018 tot 2020 deel uit van de stuurgroep van het Netwerk. 

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn

Campagnes

X