Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

LGBTQIA+

Brussel heeft net als veel andere metropolen een rijke schakering aan LGBTQIA+ gemeenschappen die zich thuis voelen in de hoofdstad. Het acroniem staat voor: lesbiennes, gays, biseksuelen, trans, queer, intersekse personen en de A voor allies (bondgenoten), aseksueel, aromantisch of agender. De + staat voor de inclusie van iedereen die niet in de vorige categorieën werd benoemd.

Seksuele oriëntatie, gender identiteit, genderexpressie en interseksevariaties zijn een deel van de identiteitsbeleving, naast andere aspecten zoals leeftijd, handicap, sociale afkomst en situatie, etnisch-culturele achtergrond,… Het is een gelaagd gegeven.

Deze rijke diversiteit stelt ons voor specifieke grootstedelijke uitdagingen: het garanderen van een veilige en stimulerende woon- en werkomgeving voor iedereen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in respect voor mekaar en waarbij de inclusie van iedereen wordt gegarandeerd. Daarbij zijn positieve rolmodellen en zichtbaarheid van diversiteit cruciaal. Spijtig genoeg zijn er geregeld meldingen van homo- en transfobie, dit zowel haatmisdrijven, hate speech als discriminatie op woon- en werkvlak. Bovendien zijn er grote verschillen tussen de LGBTQIA+-gemeenschappen wat discriminatie en agressie betreft.  Dit is niet enkel een Brussels probleem, daarom dat het Brussels Gewest betrokken is in internationale samenwerkingsverbanden als het Rainbow Cities Netwerk en in projecten als Equalcities en het pilootproject rond onder-rapportering van LGBTQIA+ hatecrimes in samenwerking met BPV en RainbowHouse.

Om alles op een goede manier te coördineren is er het Brussels actieplan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen 2022-2025. Dit plan werd ontwikkeld op basis van een grondige evaluatie van het vorige SOGI-actieplan 2017-2020 samen met experten en een 25-tal middenveldorganisaties. Voor het huidige plan werden een 6-tal werkgroepen georganiseerd samen met de diverse administraties en kabinetten.

Klik hier om het Plan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen 2022-2025 te downloaden

Monitoring hatecrimes en hatespeech

Ondanks de vooruitgang op vlak van de gelijke kansen voor de LGBTQIA+ gemeenschappen in de laatste decennia en de goede score voor België in het jaarlijkse ILGA-rapport, blijven LGBTQIA+ personen geregeld geconfronteerd met verbale agressie, pesterijen, vooroordelen, fysieke agressie, discriminatie enzovoort. Deze vaststelling geldt evenzeer voor LGBTQIA+ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uit de Crime Survey  van 2019 is gebleken dat het merendeel van de respondenten zich in het openbaar aanpast en probeert niet herkent te worden als LGBTQIA+ uit angst voor de agressie.

Internationaal – Rainbow Cities Network

Sinds 2016 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest officieel lid van het Rainbow Cities Network. 

Het Rainbow Cities Netwerk wordt gevormd door beleidsmedewerkers uit steden die een actief LGBTQIA+-beleid voeren. Momenteel bestaat het Rainbow Cities Network uit een dertigtal steden, zowel Europese als niet-Europese. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt voor de periode 2018 tot 2020 deel uit van de stuurgroep van het Netwerk. 

IDAHOT

Pilootproject rond de onder-rapportering van hatecrimes

In 2019 heeft equal.brussels samen met Brussel Preventie & Veiligheid, en RainbowHouse een pilootproject gestart rond de melding van LGBTQIA+ phobe incidenten.

Volgens de FRA-enquête  uit 2019 wordt slechts ongeveer 20% van de haatmisdrijven aangegeven.

Share the Color campagne

#sharethecolor is een sensibiliseringscampagne van equal.brussels gericht op het promoten van gelijke rechten voor en inclusie van LGBTQIA+ personen.

De derde editie van de campagne vindt plaats van 3 tot 23 mei 2022. Ze wil Brusselaars aanmoedigen bondgenoot te worden van LGBTQIA+-personen. Het accent ligt daarbij op de inclusie van de LGBTQIA+ in de diverse Brusselse wijken.

De campagne #sharethecolor van 2022 heeft 4 doelstellingen:

  • Stereotypen bestrijden en taboes te doorbreken die specifiek betrekking hebben op LGBTQIA+-personen
  • Het respect bevorderen voor diversiteit inzake seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en intersekse variaties
  • De rechten doen gelden van slachtoffers van LGBTQIA+fobe discriminatie, intimidatie of eender welke vorm van LGBTQIA+foob geweld, door ervoor te zorgen dat ze zich de openbare ruimte kunnen toe-eigenen en door hen weerbaarder te maken.
  • Getuigen van geweld en discriminatie sensibiliseren door hun de mogelijkheid te bieden echte bondgenoten te worden.

Aarzel niet om deel te nemen aan de campagne en je foto’s met de nagellak te delen met #sharethecolor !

Subsidierondes LGBTQIA+

Naast de algemene subsidierondes, wordt er elk jaar een ronde specifiek voor LGBTQIA+ projecten georganiseerd. Meer info daarover hier.

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn

News

Rainbow Cities in Action - LGBTI Policy Guidelines
Rainbow Cities in Action - LGBTI Policy Guidelines
09 juni 2023
De Brusselse Regering keurt het Plan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen 2022-2025 goed
De Brusselse Regering keurt het Plan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen 2022-2025 goed
03 februari 2022
"Colours of Rainbow" We are Family
17 december 2020
LGBTQI+-foob geweld of discriminatie? Je getuigenis is van belang!
LGBTQI+-foob geweld of discriminatie? Je getuigenis is van belang!
26 oktober 2020

Campagnes

Publicaties

Brussels actieplan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen 2022-2025