Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Racisme

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat voor een samenleving waar alle burgers gelijk worden behandeld, zonder onderscheid des persoons. En toch: nog te veel Brusselaars worden gediscrimineerd op grond van hun zogenaamde ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische oorsprong.

Voor slachtoffers van racisme wordt de weg versperd naar onderwijs, opleiding, werk, huisvesting, mobiliteit, gezondheidszorg, openbare dienstverlening, ontspanning, cultuur en sport. Door hen deze rechten te ontzeggen, worden ze belemmerd in hun dagelijkse leven.

Je kunt in den vreemde geboren zijn en niet over de Belgische nationaliteit beschikken, of Belg zijn maar in het buitenland geboren, of zelfs in België geboren zijn uit Belgische ouders: in al die gevallen kun je gebukt gaan onder rassenhaat. Wie het over racisme wil hebben, kan immers niet voorbij aan het feit dat tal van Brusselaars met de Belgische nationaliteit onveranderlijk worden herleid tot hun veronderstelde vreemde `herkomst´.

Volgens het jaarverslag 2017 van Unia neemt het aantal meldingen toe. Federaal steeg het aantal door Unia aangelegde individuele dossiers door de band genomen met 5,8%, terwijl racismedossiers en discriminatiedossiers op basis van een vermeend ras met 12% toegenomen zijn. De meeste dossiers die Unia ontvangen heeft, betreffen discriminatie op basis van raciale criteria, gevolgd door de dossiers met betrekking tot geloof of levensbeschouwing.1

Als hoofdstad van Europa is Brussel een kruispunt en smeltkroes met een rijke culturele, economische en sociale geschiedenis. De bevolkingsdichtheid is er groot. De stad wordt bevolkt door uiteenlopende sociale categorieën, met een belangrijke instroom uit alle windhoeken: uit andere gewesten van dit land, uit Europa en uit andere werelddelen. Aldus telt het Gewest vandaag meer dan 183 nationaliteiten, met een sterk aandeel jongvolwassenen. Deze diversiteit vormt ook een heus kapitaal dat kan bijdragen tot de bloei van ons Gewest. Belgen en anderen, al deze burgers maken het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wat het is. Meer dan ooit wil het Gewest allen gelijke kansen en dezelfde rechtvaardigheid garanderen.

Klik hier om het plan ter bestrijding van racisme 2023-2026 te downloaden

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn

News

Download uw communicatiepakketten voor de herdenkingsdagen!
Download uw communicatiepakketten voor de herdenkingsdagen!
21 februari 2024
Agenda van herdenkingsevenementen
Agenda van herdenkingsevenementen
18 januari 2024
UITBREIDINGEN : Oproep tot kandidaatstelling met het oog op de benoeming van de leden van de verenigingen van de Brusselse Adviesraad voor de uitbanning van racisme
18 juli 2023
Nieuw plan ter bestrijding van racisme: het Brussels Gewest wil een voortrekkersrol blijven spelen op het vlak van mensenrechten
Nieuw plan ter bestrijding van racisme: het Brussels Gewest wil een voortrekkersrol blijven spelen op het vlak van mensenrechten
17 januari 2023
#BrusselsYouCanDoIt: racisme bestrijden is een zaak van iedereen
#BrusselsYouCanDoIt: racisme bestrijden is een zaak van iedereen
18 november 2021
Conferentie :
Conferentie : "Durf alle talenten aan"
24 februari 2020

Campagnes

Publicaties

Brussels plan ter bestrijding van racisme 2023-2026

Actieplan tegen Racisme en discriminatie