Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

equal.brussels besteedt speciale aandacht aan kwetsbare mensen die zich op het raakvlak van verschillende beschermde criteria bevinden. Dit heet intersectionaliteit (of kruispuntdenken). Personen bevinden zich in een intersectionele situatie wanneer ze zich tegelijkertijd en onlosmakelijk kunnen identificeren met verschillende beschermde criteria. Deze mensen bevinden zich in een speciale situatie, die verschilt van de situatie van mensen die zich met dezelfde beschermde criteria afzonderlijk kunnen identificeren.

De doelstelling van inclusie die equal.brussels nastreeft, wordt gedefinieerd als de evolutie naar een maatschappelijke omgeving waarin alle obstakels zijn weggenomen zodat alle leden van de samenleving volledig, zelfstandig en op gelijke voet kunnen deelnemen aan de besluitvorming en aan de politieke, sociale, culturele en economische activiteiten van de samenleving, ongeacht hun bijzonderheden, in het bijzonder met betrekking tot beschermde criteria. Bijgevolg worden alle competenties en alle gewestelijke administraties gemobiliseerd om deze transversale doelstelling te verwezenlijken.

Onze thema's :