Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het gewestelijke platform partner- en intrafamiliaal geweld

Geweld

Dit gewestelijke overlegplatform werd in 2006 opgericht om Brusselse organisaties die werken rond het thema gendergerelateerd geweld samen te brengen. Zo draagt het bij tot een meer gecoördineerde strijd tegen geweld.

Naast organisaties uit het middenveld zetelen ook vertegenwoordigers van de federale en lokale politie, het parket, de 19 gemeenten en de sociaal-medische sector in het platform. Drie tot vier keer per jaar komen deze actoren samen in plenaire zittingen en tussendoor in kleinere werkgroepen rond specifieke projecten.

Het gewestelijke platform wisselt goede praktijken uit rond preventie en geweldbestrijding en brengt een betere samenwerking tot stand. Zelf werkt het nieuwe activiteiten uit en verspreidt het informatie voor dit doelpubliek.

Contacteer de gewestelijke coördinator als je deel wenst uit te maken van het platform of op de hoogte wil blijven van zijn activiteiten.

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X