Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hoe bestrijdt equal.brussels dit geweld?

Geweld

Equal.brussels concretiseert het gewestelijke beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. Daartoe werken we steevast samen met onze institutionele partners en het middenveld.

Equal.brussels neemt daarbij verschillende initiatieven:

  • Co√∂rdineren van het gewestelijke platform partner- en intrafamiliaal geweld (zie verder).
  • Organiseren van sensibiliseringsacties: doelgroepencampagnes, seminars en online communicatie.
  • Uitvoering geven aan studies. (Zie Prevalentiestudie Geweld op vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • Organiseren van opleidingen voor een aantal doelgroepen, bijvoorbeeld preventie- en veiligheidsberoepen, de medische sector, GOB-personeelsleden.
  • Co√∂rdineren van het gewestelijke plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen.

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X