Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Monitoring hatecrimes en hatespeech

LGBTQI+

Ondanks de vooruitgang op vlak van de gelijke kansen voor de LGBTQI+ gemeenschappen in de laatste decennia en de goede score voor België in het recente ILGA rapport, blijven LGBTQI+ personen geregeld geconfronteerd met verbale agressie, pesterijen, vooroordelen, fysieke agressie, discriminatie enzovoort. Deze vaststelling geldt evenzeer voor LGBTQI+ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uit de Crime Survey van 2019 is gebleken dat het merendeel van de respondenten zich in het openbaar aanpast en probeert niet herkent te worden als LGBTQI+ uit angst voor de agressie. Veel LGBTQI+ personen zijn gewend geraakt aan geweld en is er een beperkte aangiftebereidheid, ook omwille van de angst voor een tweede traumatisering tijdens de aangifte door onbekendheid van de politie met de complexe thematieken. Het gaat dan over het gevoel dat de politie de feiten niet ernstig zal nemen, gebrek aan vertrouwen, gevoel van straffeloosheid, en vrees voor negatieve reacties bij outing, of het feit dat de slachtoffers niet out zijn, en dit mogelijk ook niet wensen te doen om diverse redenen. Het concept van outing is een sterk westerse benadering. Daarnaast is er een probleem van het seponeren van veel dossiers, iets dat momenteel door UNIA in samenwerking met de KBS wordt bestudeerd.

Een van de hoofddoelstellingen van het Brussels actieplan is een betere gegevensverzameling en gegevensbeheer van gevallen van LGBTQI+-fobie. Hierdoor werd samen met het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid, en RainbowHouse een project opgezet in april 2019, om klachten op zeer laagdrempelige manier te registreren bij een vzw. Deze benadering is een pilootproject en tevens een primeur gezien het probleem van de drempel naar de politie niet enkel een Brussels probleem is, maar evenzeer in andere Europese steden ervaren wordt. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan door UNIA samen met de Koning Boudewijn Stichting naar de reden waarom zoveel dossiers bij de parketten worden geseponeerd.

In navolging van het overleg rond de monitoring heeft de politie van zone PolBru ook een meldpunt gelanceerd op hun website. In een aantal andere zones is ook interesse hiervoor. Verder worden er door RainbowHouse en UNIA jaarlijks meerdere vormingssessies over de thema’s seksuele oriëntatie, gender identiteit en gender expressie gegeven aan de politie.

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X