Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verschillende vormen van geweld

Geweld

In België is partnergeweld de vaakst voorkomende vorm van geweld. Het betreft het geheel van gedragingen, handelingen en houdingen van een van de partners of ex-partners, die erop zijn gericht de andere te controleren en te domineren. Daarbij komt psychologisch geweld tussen partners met voorsprong het vaakst voor, gevolgd door intimidatie en fysiek geweld.

Partnergeweld kan daarnaast ook andere gedaanten aannemen:

  • Seksueel geweld
  • Kindermisbruik
  • Financiële en sociale controle

Deze geweldenarijen zijn geen alleenstaande gevallen en vormen niet zelden een onderdeel van geweldsescalatie: een opeenvolging van gewelddaden die steeds vaker voorkomen en uiteindelijk ondraaglijk worden (bron: Amnesty International).

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X