Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gender onderscheidt zich van biologisch geslacht Het gaat om een concept dat verwijst naar de sociaal-culturele constructie van mannelijke en vrouwelijke rollen en de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de samenleving. Deze sociaal-culturele constructie kende vroeger bepaalde activiteitengebieden, gedragingen, stereotypen, taken en identiteiten toe aan mannen en vrouwen, en doet dat nu nog steeds.

Deze categorisering creëert ongelijkheden in de Brusselse samenleving. Sommige vrouwen worden nog dagelijks geconfronteerd met geweld en seksisme, maar ook met een loonkloof, een glazen plafond en een ongelijke verdeling van de huishoudtaken. We stellen ook vast dat publieke activiteiten vaak beter zijn aangepast aan het leven van mannen dan aan dat van vrouwen. Deze genderspecifieke ervaringen kunnen nog kruisen met andere elementen van de identiteit van vrouwen en mannen, wat leidt tot heel verschillende realiteiten.

Wat doet equal.brussels in verband met gender?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest past gendermainstreaming toe, een methode om ongelijkheden tussen vrouwen en mannen te vermijden of te verminderen, wat met name tot uiting komt in een actieplan. Deze methode integreert de genderdimensie en de noden van mannen en vrouwen in de inhoud van ons overheidsbeleid. Een beleid waarin de genderdimensie is opgenomen is een beleid waarbij men bij de uitwerking de situatie van desbetreffende mannen en vrouwen met elkaar vergeleken heeft, waarbij men eventuele ongelijkheden geïdentificeerd heeft en waarbij men deze ongelijkheden tracht te verminderen of weg te werken.

equal.brussels organiseert de implementering van deze methode in de overheidsbegrotingen, genderbudgeting, via coördinatie en opleiding van Brusselse besturen.?

equal.brussels heeft deelgenomen aan de concrete denkoefening van de Brusselse besturen over hoe openbare huisvesting en de stedelijke ruimte zo kunnen worden ontworpen dat ze gendergelijkheid en de noden van vrouwen en mannen integreren en dat ze toegankelijker en inclusiever worden.

Download
GEWESTELIJK PLAN VOOR GENDER MAINSTREAMING

Woordenlijst

Genderbudgeting :

Dit is een variant van gendermainstreaming die wordt toegepast op de overheidsfinanciën, waarbij alle uitgaven en inkomsten worden geanalyseerd naargelang hun respectieve impact op vrouwen en mannen, met als doel hefbomen en acties te identificeren voor het corrigeren of het verminderen van ongelijkheden.

Al het laatste nieuws

Campagnes

Ontdek de website voor alleenstaande ouders

Parentsolo.brussels : Uw dagelijkse bondgenoot Leven als alleenstaande ouder is een uitdagend avontuur. In Brussel bent u niet alleen: 1 op de 4 kinderen groeit […]

Meer lezen
Alle campagnes