Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en intersekse variaties maken deel uit van de identiteit van een persoon. Als Europese hoofdstad telt Brussel tal van LGBTQIA+-gemeenschappen en biedt Brussel anonimiteit en een uitgebreid georganiseerd LGBTQIA-netwerk.

Ondanks een beschermende en progressieve wetgeving is er een toename van homofobie en transfobie, haatmisdrijven en -discours en discriminatie op het vlak van huisvesting en tewerkstelling. Dit is een Europees fenomeen.

Ons gewest moet dus het hoofd bieden aan belangrijke uitdagingen: zorgen voor een inclusieve leef- en werkomgeving die de persoonlijkheid van iedereen respecteert en in het bijzonder de veiligheid garandeert in privé-, professionele en openbare ruimten. Deze uitdagingen moeten betrekking hebben op de verschillende situaties waarmee de LGTBQIA+-gemeenschap te maken krijgt (gender, sociaaleconomische afkomst en situatie, ervaringen met racisme).

Wat doet equal.brussels in verband met LGBTQIA+?

equal.brussels stuurt het Brusselse plan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen aan, waarbij alle besturen betrokken zijn. Equal.brussels organiseert halfjaarlijkse fora met het maatschappelijke middenveld om diverse onderwerpen over het Brusselse beleid te bespreken en netwerken te creëren.

Daarnaast hebben equal.brussels, safe.brussels en RainbowHouse hun krachten gebundeld om het probleem van de onderrapportering van haatmisdrijven tegenover LGBTQIA+-personen aan te pakken, via een community reporting project.

De zichtbaarheid van LGBTQIA+-personen, vooral via rolmodellen, die naar voren kunnen worden geschoven bij de gewestelijke communicatie, kan een positieve bijdrage leveren.

Download
Brussels actieplan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen

IDAHOT

Woordenlijst

LGBTQIA+:

Dit acroniem staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, queer, intersekse, en aseksueel/aromantisch. De + staat voor de inclusie van ieder persoon die niet is opgenomen in de vorige categorieën en die zich niet identificeert met de dominante normen van gender en seksuele voorkeur.

Al het laatste nieuws

Campagnes

Rainbow Cities in Action – LGBTI Policy Guidelines

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam deel aan het project ‘Rainbow Cities in Action – LGBTI Policy Guidelines’, gefinancierd door de Europese Unie, als onderdeel van […]

Meer lezen
Alle campagnes
Toutes les publications