Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sociale afkomst kan iemands leven levenslang beïnvloeden. Zo zijn voor mensen die hun leven in minder gunstige omstandigheden beginnen de kansen om het secundair onderwijs af te maken of hogere studies te volgen, hetzelfde loon te verdienen als mensen uit een meer bevoorrecht milieu, een eigen woning te bezitten, armoede te vermijden of een goede gezondheid te genieten aanzienlijk lager dan voor mensen die hun leven beginnen in meer welvarende omstandigheden.

De sociale situatie kan eveneens het leven van de Brusselaars bepalen. In de huisvestingssector is de bron van inkomsten een bijzonder belangrijke discriminerende factor op de private huurmarkt. Een studie over discriminatiepraktijken in de huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toont dat kandidaat-huurders met een werkloosheidsuitkering systematisch negatief worden behandeld, in vergelijking met kandidaten met een loon, zelfs als het niveau van deze twee inkomens identiek is. Analfabetisme of ongeletterdheid is eveneens een realiteit in Brussel, waardoor mensen geen toegang hebben tot overheidsinformatie, tot een job en tot essentiële rechten.

Het risico op armoede en sociale uitsluiting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg 37,6% in 2023, tegenover 12,3% voor de Belgische bevolking. De overheid moet rekening houden met de noden van mensen in een zwakke sociaaleconomische situatie en moet waken over hun inclusie.

Eenouderschap:

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het aantal eenoudergezinnen geraamd op ongeveer 65.000, dat is een derde van de gezinnen met kinderen. Welnu, statistisch gezien lopen eenoudergezinnen een groter risico op armoede en sociale uitsluiting. In 2017 liep de helft van de eenoudergezinnen risico op armoede.

Bovendien is eenouderschap een bijzonder genderspecifiek fenomeen. In het merendeel van de eenoudergezinnen staat een alleenstaande moeder aan het hoofd. Het risico op onzekerheid en uitsluiting wordt verder versterkt door de genderongelijkheden waarmee ze te maken hebben.

Wat doet equal.brussels in verband met sociale afkomst en situatie en eenouderschap?

De Brusselse instellingen hebben zich via een actieplan verbonden tot een betere inclusie van eenoudergezinnen.

Samen met perspective.brussels is equal.brussels begonnen aan een studie over burgerparticipatie bij mensen in een sociaaleconomisch zwakke situatie, met de bedoeling goede praktijken te bepalen voor deze participatie-initiatieven.

equal.brussels heeft het Kids friendly-label ingevoerd, dat de structuren belicht die het onthaal van gezinnen met kinderen bevorderen, in het bijzonder eenoudergezinnen, waardoor hun administratieve stappen eenvoudiger worden. Dit is een officiële en gratis erkenning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De website parentsolo.brussels, gelanceerd door equal.brussels, wil alle informatie en hulp- en ondersteuningsmaatregelen bundelen die beschikbaar zijn voor eenoudergezinnen en de professionals die hen begeleiden.

Download
BRUSSELS PLAN TER ONDERSTEUNING VAN EENOUDERGEZINNEN

Enkele begrippen

Sociale afkomst verwijst naar het sociale milieu of de sociale klasse waarin iemand geboren is en die de vormende jaren in zijn/haar leven heeft bepaald: zijn/haar afkomst, opvoeding of startpunt in het leven. Iemands sociale afkomst kan verschillende sporen nalaten, van accent tot zelfperceptie, of het bestaan van persoonlijke of professionele netwerken, die zijn/haar perspectieven op veel gebieden kunnen beïnvloeden en zijn/haar hele leven lang kunnen blijven bestaan.

Al het laatste nieuws

Campagnes

De Kids Friendly Label !

Kids Friendly Label: Een initiatief voor een inclusief welkom voor gezinnen! 🌟 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt met trots het Kids Friendly label voor, een […]

Meer lezen
Alle campagnes
Toutes les publications