Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Met zijn 184 nationaliteiten heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de meest diverse bevolking van Europa, en bijna ter wereld. In Brussel heeft drie op vier mensen een migratieachtergrond. Ondanks dit dagelijkse samenleven blijven haatzaaiende taal en handelingen en op racisme gebaseerde discriminatie een realiteit in ons gewest.

Meer dan een derde van de discriminatiemeldingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gebaseerd op zogenaamde “raciale” criteria en hebben voornamelijk betrekking op discriminatie bij tewerkstelling en huisvesting, op haatzaaiende taal op sociale netwerken en op wat men “dagelijks” racisme zou kunnen noemen.  Structureel racisme is moeilijker te identificeren en komt eerder tot uiting in de gevolgen ervan, bijvoorbeeld de stratificatie op de arbeids- en woonmarkt.

Wat doet equal.brussels in verband met racismebestrijding?

In het kader van het Brussels plan tegen racisme verbinden de Brusselse instellingen zich ertoe te werken aan een inclusief en egalitair gewest om het respect voor de basisrechten te garanderen.

equal.brussels heeft het initiatief genomen om drie belangrijke datums uit de geschiedenis te belichten die voortaan jaarlijks zullen worden herdacht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 27 januari, Internationale dag voor de slachtoffers van de Shoah; 21 maart, Internationale dag voor de strijd tegen racisme; 8 april, Internationale dag van de Roma. Dit initiatief, uitgewerkt in nauwe samenwerking met de verenigingen op het terrein, nodigt uit tot nadenken over historische feiten in verband met racisme en maakt mensen bewust van de stereotypen en vooroordelen die ook vandaag nog leiden tot discriminatie en haat.

Download
Brussels plan ter bestrijding van racisme

Woordenlijst

Racisme is een ideologie die gebaseerd is op de categorisering van mensen op basis van hun vermeende ras en de hiërarchisering van deze categorieën. De wetenschap heeft aangetoond dat rassen geen biologische basis hebben. Deze ideologie blijft nochtans een vijandige houding of systematische minachting voortbrengen ten aanzien van bepaalde mensen of groepen van mensen op basis van hun nationaliteit, huidskleur, afkomst, nationale afstamming of zogenaamde etnische oorsprong. Dit uit zich in vormen van haatzaaiende uitlatingen of haatdragende handelingen, of discriminatie zoals moeilijkheden bij de toegang tot werk, huisvesting.

Al het laatste nieuws

Campagnes

Agenda van herdenkingsevenementen rond 08/04

Uit het verleden leren. Aan de toekomst bouwen. Het vandaag aanpakken. 8 april, Internationale dag van de Roma. Deze dag herdenkt de officiële oprichting van de Roma-beweging op 8 april […]

Meer lezen
Alle campagnes
Toutes les publications