Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woordenlijst

Genderbudgeting :

Dit is een variant van gendermainstreaming die wordt toegepast op de overheidsfinanciën, waarbij alle uitgaven en inkomsten worden geanalyseerd naargelang hun respectieve impact op vrouwen en mannen, met als doel hefbomen en acties te identificeren voor het corrigeren of het verminderen van ongelijkheden.

Geslacht :

Zich verdelen:
FacebookLinkedIn