Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

equal.brussels ontwikkelt, verspreidt en garandeert tools en middelen om overheidsdiensten te ondersteunen in hun streven naar een inclusief gewest.

We ontwikkelen gidsen en handleidingen, om onder meer de invoering van inclusieve en toegankelijke communicatie mogelijk te maken

Ontdek onze gidsen:

Gids voor inclusieve communicatie

Digitale toegankelijkheid : websites voor idereen !

Hoe werk ik een handistreaming-beleid uit in mijn administratie?

Handistreaming : Communicatie die iedereen aanspreekt !

We begeleiden gewestelijke ambtenaren bij de voorafgaande analyse van de impact van hun activiteiten op onze doelgroepen, door hen evaluatietools, opleidingen en specifieke wetenschappelijke middelen aan te bieden.

Gelijkekansentest

Aan de hand van een aantal vragen in verband met de volgende criteria gaat hij het effect na van beleidsmaatregelen op verschillende bevolkingsgroepen

Resources for inclusion

Hebt u bronnen nodig om uw inclusiviteitsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen?

We ondersteunen de ontwikkeling van informatietools voor de verschillende doelgroepen en professionals die hen begeleiden: alleenstaande ouders, slachtoffers van gendergerelateerd geweld

Label Kids Friendly

Het label dat het leven van gezinnen in Brussel makkelijker maakt

Alleenstaande Ouder

De website gewijd aan de Brusselse hulp en diensten voor eenoudergezinnen

stop-violence

De website die de beschikbare hulp centraliseert voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld in Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

equal.brussels zet zich in om overheidsdiensten digitaal toegankelijk te maken.

Toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid betekent dat de op digitale dragers aanwezige tools en informatie aan iedereen ter beschikking worden gesteld, ook aan personen met een handicap.