Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wie zijn we?

equal.brussels bouwt aan een inclusief Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als referentiepartner mobiliseert en ondersteunt het overheden en verenigingen op basis van de behoeften van het doelpubliek. Zo worden gelijke kansen een gezamenlijke doelstelling.

Concreet speelt ons team een coördinerende rol op het vlak van inclusie binnen het gewest, voert ons team eigen acties om gewestelijke administraties te ondersteunen of om de bevolking te sensibiliseren en biedt ons team ondersteuning aan verenigingen die zich inzetten voor inclusie op het gewestelijke grondgebied.

Onze opdrachten:

Voor het volledige gewestelijke beleid is equal.brussels een facilitator en coördinator inzake gelijk kansen, met als doel ervoor te zorgen dat elk overheidsproject zo inclusief mogelijk is en daadwerkelijk ten goede komt aan alle burgers, ongeacht hun kenmerken:

Onze werkthema’s:

Tot wie richt equal.brussels zich?

Het merendeel van de opdrachten van equal.brussels is gericht op gewestelijke overheidsinstellingen die het ondersteunt in hun acties voor een inclusiever gewest.

equal.brussels biedt ook ondersteuning aan projecten van terreinverenigingen om gelijke kansen te bevorderen, ter aanvulling op de overheidsacties.

Tot slot sensibiliseert en informeert equal.brussels mensen die in Brussel werken, wonen of er op bezoek zijn over de uitdagingen van een inclusieve maatschappij en het belang van overheidsacties om die te bereiken.

equal.brussels werkt altijd nauw samen met actoren uit het maatschappelijke middenveld volgens het principe “Nothing about us without us”.