Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sensibiliseren voor gelijke kansen is de kerntaak van equal.brussels. Onze intense samenwerking met het collectief van Brusselse vzw’s, waarvan de activiteiten en initiatieven gesteund worden tijdens onze campagnes, wordt nog opgedreven. Zolang mensen zich niet bewust zijn van de processen die discriminatie in de hand werken, houden ze die mee in stand zonder dat ze dit beseffen en wordt het moeilijk er komaf mee te maken. Je hebt er alle belang bij je rechten te kennen en te weten hoe je ze afdwingt als je wordt gediscrimineerd of het slachtoffer bent van geweld. Was je getuige van geweldplegingen? Ook dan doe je er goed aan op de hoogte te zijn van de stappen die je kan ondernemen. Ben je geweldpleger? Documentatie over alle mogelijke hulpverlening is beschikbaar. Ook op dit vlak werkt sensibilisering.